ไปฟังมาจากไหนเหนื่อยแล้วต้องพักอะ
เหนื่อยก็มากอดเราดิ้