Anime: Kimetsu no Yaiba Character: Kochou Shinobu Cn: Souko w .. =========================== Our Admin: @ kumikun.aii @ ayunurvitasari.ai @ kizuzu.ai @ joannajla.ai =========================== #kumikunai #cosplay #anime #cosplay #cosplayer # cosplaygirl #cute #kawaiigirl #kawaii #kawaiicosplay #cosplayanime #casualcosplay #kny #kimetsunoyaiba #shinobu #shinobukochou