Anime: Kimetsu no Yaiba Character: Kanroji Mitsuri Cn: Souko w .. =========================== Our Admin: @ kumikun.aii @ ayunurvitasari.ai @ kizuzu.ai @ joannajla.ai =========================== #kumikunai #cosplay #anime #cosplay #cosplayer # cosplaygirl #cute #kawaiigirl #kawaii #kawaiicosplay #cosplayanime #casualcosplay #kimetsunoyaiba #kanrojimitsuri