Em đây ko những dịu dàng
Mà em còn biết dạy đàn nha anh 😄